Σχολική Μονάδα

 

Το σχολείο μας λειτούργησε για πρώτη φορά το 1984 στην οδό Μαιάνδρου και 25ης Μαρτίου με διευθύντρια την κ. Πυριά Αργυρώ κατά το σχολικό έτος 1984-1985 ενώ την περίοδο 1985-1986 την διεύθυνση αναλαμβάνει ο κ. Τάσσης Χαρίτων.

*

Το 1986-1987 η σχολική μονάδα μεταφέρεται στο συγκρότημα Τ.Ε.Λ., τέρμα Σμύρνης, με νέα διεύθυνση τον κ. Ζαχαριάδη Στυλιανό μέχρι και το σχολικό έτος 1989-1990 και την κ. Μιχαηλίδου Αγγελική από το 1990-1991 μέχρι και το 1993-1994.

*

 Η κ. Αλμπάνη Γεωργία είναι η νέα διευθύντρια του σχολείου την περίοδο 1994-1995 μέχρι και το 2001-2002 στον καινούριο χώρο λειτουργίας του στην οδό Θαλείας και Νεμέας.

*

 Από το σχολικό έτος 2002-2003, το σχολείο μας λειτουργεί στην οδό Πετμεζά και Ιπποδρομίου με διευθυντή τον κ. Παπαρίζο Κωνσταντίνο ενώ από το 2007- 2008 διευθυντής μας είναι ο κ. Καπούλας Γεώργιος

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικούς από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου.