Ιστοσελίδα του Δημήτρη Σταυρίδη: http://stavridis.pbworks.com

  Η ιστοσελίδα ανοίγει με:       1.   Ctrl + click
2.   Δεξί κλικ, άνοιγμα δεσμού σε νέο παράθυρο ή σε νέα καρτέλα
                                                       3.   Αντιγραφή επικόλληση σε έναν περιηγητή ιστού (browser)
...4.   Αντιγραφή επικόλληση στο Google