Δραστηριότητες 2014 - 2015

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δραστηριότητες 2010 - 2011

Επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης